Списък на продуктите, които притежават „Знак за качество на БАВ“ или са в процес на изпитване

Моля имайте предвид, че представените по-долу таблици имат информационен характер, поради честите изменения в статуса на различните продукти, сертифицирани със Знак за качество на БАВ. За точна и актуална информация, моля, свържете се с нас.

1. Чугунени тръбопроводни системи за водоснабдяване, произведени от Saint-Gobain PAM, Франция

ПродуктНоминални
диаметри
МатериалПокритиеСтатусСертификати
1.Тръбопроводна системаDN ≤ 150 mm чугунBioZinaliumВалиденСертификат
2.Тръбопроводна система300 ≤ DN ≤ 600 mmчугунBioZinaliumВалиденСертификат
3.Тръбопроводна система700 ≤ DN ≤ 1000 mm чугун PUX (полиуретаново) и BioZinalium/ Zinalium ВалиденСертификат

Съгласно стандарт БДС EN 545:2010