Списък на продуктите, които притежават „Знак за качество на БАВ“ или са в процес на изпитване

Моля имайте предвид, че представените по-долу таблици имат информационен характер, поради честите изменения в статуса на различните продукти, сертифицирани със Знак за качество на БАВ. За точна и актуална информация, моля, свържете се с нас.

ВАЖНО!

Моля запознайте се с издадената от Управителя на БУЛАКВА Стандарт заповед за удължаване валидността на издадени сертификати „Знак за качество на БАВ“, във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и с въведеното на 13.03.2020г. извънредно положение в Република България – Заповед № 05/ 13.03.2020г.

1. Чугунени тръбопроводни системи за водоснабдяване, произведени от Tiroler Rohre GmbH, Австрия

ПродуктНоминални
диаметри
МатериалПокритиеСтатусСертификати
1.Тръбопроводна системаDN ≤ 250 mmчугунPUR (полиуретаново) и ZMU (циментово)ДАСертификат
2.Тръбопроводна система300 ≤ DN ≤ 600 mmчугунPUR (полиуретаново) и ZMU (циментово)ДАСертификат
3.Тръбопроводна система700 ≤ DN ≤ 1000 mm чугун ZMU (циментово)ДАСертификат

Съгласно стандарт БДС EN 545:2010

2. Чугунени тръбопроводни системи за водоснабдяване, произведени от Saint-Gobain PAM, Франция

ПродуктНоминални
диаметри
МатериалПокритиеСтатусСертификати
1.Тръбопроводна системаDN ≤ 150 mm чугунBioZinaliumДАСертификат
2.Тръбопроводна система300 ≤ DN ≤ 600 mmчугунBioZinaliumДАСертификат
3.Тръбопроводна система700 ≤ DN ≤ 1000 mm чугун PUX (полиуретаново) и BioZinalium/ Zinalium ДАСертификат

Съгласно стандарт БДС EN 545:2010