Списък на продуктите, които притежават „Знак за качество на БАВ“ или са в процес на изпитване

Моля, имайте предвид, че представените по-долу таблици имат информационен характер, поради честите изменения в статуса на различните продукти, сертифицирани със Знак за качество на БАВ. За точна и актуална информация, моля, свържете се с нас.

1. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от полиетилен (РЕ), произведени от Пайплайф България ЕООД

ПродуктРаботно наляганеНоминални
диаметри
МатериалSDRСтатусСертификати
1.Тръба1016 ≤ DN-OD < 75 mmPЕ 100 RC17Валиден Сертификат
2.Тръба1075 ≤ DN-OD < 250 mmPЕ 100 RC17Валиден Сертификат
3.Тръба10250 ≤ DN-OD < 710 mm PЕ 100 RC17Валиден Сертификат

Съгласно стандарт БДС EN 12201-2:2011+A1:2013

2. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената от полипропилен (PР), произведени от Пайплайф България ЕООД

ПродуктНапречна коравина на пръстенаНоминални диаметриМатериалСтатусСертификати
1ТръбаSN 10 110 < DN-OD ≤ 200 mmPPВалиденСертификат
2ТръбаSN 10 200 < DN-OD ≤ 500 mmPPВалиденСертификат
3ТръбаSN 10 200 < DN-ID ≤ 500 mmPPВалиденСертификат
4ТръбаSN 10 500 < DN-ID ≤ 1200 mmPPВалиденСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13476-1:2018,  БДС EN 13476-3:2018+А1:2020 и СД CEN/TS 13476-4:2020

3. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация – шахти и ревизионни отвори от полипропилен (PP), произведени от Пайплайф Полша S.A, с упълномощен представител за Р. България – Пайплайф България ЕООД

ПродуктРазмерМатериалСтатусСертификат
ШахтиD ≤1200 mmPPВалиден Сертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13598-2:2020 и СД CEN/TS 13598-3:2022

4. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от полиетилен (РЕ), произведени от ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ, Р. Северна Македония, с упълномощен представител за Р. България – Юроком 2000 ООД

ПродуктРаботно наляганеНоминални диаметриМатериалSDRСтатусСертификати
1Тръба1075 ≤ DN-OD < 250 mmPE 100, PE 100 RC17ВалиденСертификат
2Тръба10250 ≤ DN-OD < 710 mmPE 100, PE 100 RC17ВалиденСертификат
3Тръба1675 ≤ DN-OD < 250 mmPE 100, PE 100 RC11ВалиденСертификат
4Тръба16250 ≤ DN-OD < 710 mmPE 100, PE 100 RC11ВалиденСертификат

Съгласно стандарт БДС EN 12201-2:2011+A1:2013

5. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената от полипропилен (PР), произведени от ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ, Р. Северна Македония, с упълномощен представител за Р. България – Юроком 2000 ООД

ПродуктНапречна коравина
на пръстена
Номинални диаметриМатериалСтатусСертификати
1ТръбаSN 8200 < DN/OD ≤ 500 mmPPВалиденСертификат
2ТръбаSN 8500 < DN/OD ≤ 1200 mmPPВалиденСертификат
3ТръбаSN 8200 < DN/ID ≤ 500 mmPPВалиденСертификат
4ТръбаSN 8500 < DN/ID ≤ 1200 mmPPВалиденСертификат
5ТръбаSN 8110 < DN/ID ≤ 200 mmPPВалиденСертификат
6ТръбаSN 8110 < DN/OD ≤ 200 mmВалиденСертификат
7ТръбаSN 10110 < DN/OD ≤ 200 mmPPВалиденСертификат
8ТръбаSN 10110 < DN/ID ≤ 200 mmPPВалиденСертификат
9ТръбаSN 10200 < DN/ID ≤ 500 mmPPВалиденСертификат
10ТръбаSN 10500 < DN/OD ≤ 1200 mmPPВалиденСертификат
11ТръбаSN 10500 < DN/ID ≤ 1200 mmPPВалиденСертификат
12ТръбаSN 10200 < DN/OD ≤ 500 mmPPВалиденСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13476-1:2018,  БДС EN 13476-3:2018+А1:2020 и СД CEN/TS 13476-4:2020

6. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация – шахти и ревизионни отвори от полипропилен (PP), произведени от Inter Construction DOOEL, Р. Северна Македония, с упълномощен представител за Р. България – Юроком 2000 ООД

ПродуктРазмерМатериалСтатусСертификат
ШахтиD ≤1200 mmPPВалиден Сертификат

Съгласно стандарт БДС EN 13598-2:2020 и СД CEN/TS 13598-3:2015

7. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената от полиетилен (PЕ), произведени от Spiral Pipes Technics D.О.О., Хърватия

ПродуктНапречна коравина
на пръстена
Номинални диаметриМатериалСтатусСертификати
1.ТръбаSN 8 500 < DN-ID ≤ 1600 mmВалиденСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13476-1:2018,  БДС EN 13476-3:2018+А1:2020 и СД CEN/TS 13476-4:2020

Забележка: В допълнение към категоризацията на стандарта- DN- ID 1200-1600 мм, SN8

8. Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно водоснабдяване. Тръби, произведени от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP), произведени от SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.Ş. (Турция), с упълномощен представител Amiantit Pipe Systems S.R.L.

ПродуктНоминални
размери
Напречна коравина Номинално наляганеТехнология на производствоСтатусСертификати
1.Тръба250 ≤ DN ≤ 4000 mmSN 10 000PN 10Метод на непрекъснато навита нишкаВалиденСертификат

Съгласно стандарт БДС EN 1796:2013

9. Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Тръби, произведени от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP), произведени от SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.Ş. (Турция), с упълномощен представител Amiantit Pipe Systems S.R.L.

ПродуктНоминални
размери
Напречна коравина Номинално наляганеТехнология на производствоСтатусСертификати
1.Тръба250 ≤ DN ≤ 4000 mmSN 10 000PN 1 (гравитационни)Метод на непрекъснато навита нишкаВалиденСертификат

Съгласно стандарт БДС EN 14364:2013