Списък на продуктите, които притежават „Знак за качество на БАВ“ или са в процес на изпитване

Моля, имайте предвид, че представените по-долу таблици имат информационен характер, поради честите изменения в статуса на различните продукти, сертифицирани със Знак за качество на БАВ. За точна и актуална информация, моля, свържете се с нас.

1. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от полиетилен (РЕ), произведени от Пайплайф България ЕООД

ПродуктРаботно наляганеНоминални
диаметри
МатериалSDRСтатусСертификати
1.Тръба1016 ≤ DN-OD < 75 mmPЕ 100 RC17Валиден Сертификат
2.Тръба1075 ≤ DN-OD < 250 mmPЕ 100 RC17Валиден Сертификат
3.Тръба10250 ≤ DN-OD < 710 mm PЕ 100 RC17Валиден Сертификат

Съгласно стандарт БДС EN 12201-2:2011+A1:2013

2. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената от полипропилен (PР), произведени от Пайплайф България ЕООД

ПродуктНапречна коравина на пръстенаНоминални диаметриМатериалСтатусСертификати
1ТръбаSN 10 110 < DN-OD ≤ 200 mmPPВалиденСертификат
2ТръбаSN 10 200 < DN-OD ≤ 500 mmPPВалиденСертификат
3ТръбаSN 10 200 < DN-ID ≤ 500 mmPPВалиденСертификат
4ТръбаSN 10 500 < DN-ID ≤ 1200 mmPPВалиденСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13476-1:2018,  БДС EN 13476-3:2018+А1:2020 и СД CEN/TS 13476-4:2020

3. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация – шахти и ревизионни отвори от полипропилен (PP), произведени от Пайплайф Полша S.A, с упълномощен представител за Р. България – Пайплайф България ЕООД

ПродуктРазмерМатериалСтатусСертификат
ШахтиD ≤1200 mmPPВалиден Сертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13598-2:2020 и СД CEN/TS 13598-3:2022

4. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от полиетилен (РЕ), произведени от ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ, Р. Северна Македония, с упълномощен представител за Р. България – Юроком 2000 ООД

ПродуктРаботно наляганеНоминални диаметриМатериалSDRСтатусСертификати
1Тръба1075 ≤ DN-OD < 250 mmPE 100, PE 100 RC17ВалиденСертификат
2Тръба10250 ≤ DN-OD < 710 mmPE 100, PE 100 RC17ВалиденСертификат
3Тръба1675 ≤ DN-OD < 250 mmPE 100, PE 100 RC11ВалиденСертификат
4Тръба16250 ≤ DN-OD < 710 mmPE 100, PE 100 RC11ВалиденСертификат

Съгласно стандарт БДС EN 12201-2:2011+A1:2013

5. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената от полипропилен (PР), произведени от ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ, Р. Северна Македония, с упълномощен представител за Р. България – Юроком 2000 ООД

ПродуктНапречна коравина
на пръстена
Номинални диаметриМатериалСтатусСертификати
1ТръбаSN 8200 < DN/OD ≤ 500 mmPPВалиденСертификат
2ТръбаSN 8500 < DN/OD ≤ 1200 mmPPВалиденСертификат
3ТръбаSN 8200 < DN/ID ≤ 500 mmPPВалиденСертификат
4ТръбаSN 8500 < DN/ID ≤ 1200 mmPPВалиденСертификат
5ТръбаSN 8110 < DN/ID ≤ 200 mmPPВалиденСертификат
6ТръбаSN 8110 < DN/OD ≤ 200 mmВалиденСертификат
7ТръбаSN 10110 < DN/OD ≤ 200 mmPPВалиденСертификат
8ТръбаSN 10110 < DN/ID ≤ 200 mmPPВалиденСертификат
9ТръбаSN 10200 < DN/ID ≤ 500 mmPPВалиденСертификат
10ТръбаSN 10500 < DN/OD ≤ 1200 mmPPВалиденСертификат
11ТръбаSN 10500 < DN/ID ≤ 1200 mmPPВалиденСертификат
12ТръбаSN 10200 < DN/OD ≤ 500 mmPPВалиденСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13476-1:2018,  БДС EN 13476-3:2018+А1:2020 и СД CEN/TS 13476-4:2020

6. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация – шахти и ревизионни отвори от полипропилен (PP), произведени от Inter Construction DOOEL, Р. Северна Македония

ПродуктРазмерМатериалСтатусСертификат
ШахтиD ≤1200 mmPPВалиден Сертификат

Съгласно стандарт БДС EN 13598-2:2020 и СД CEN/TS 13598-3:2015

7. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената от полиетилен (PЕ), произведени от Spiral Pipes Technics D.О.О., Хърватия

ПродуктНапречна коравина
на пръстена
Номинални диаметриМатериалСтатусСертификати
1.ТръбаSN 8 500 < DN-ID ≤ 1600 mmВалиденСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13476-1:2018,  БДС EN 13476-3:2018+А1:2020 и СД CEN/TS 13476-4:2020

Забележка: В допълнение към категоризацията на стандарта- DN- ID 1200-1600 мм, SN8

8. Пластмасови тръбопроводни системи за напорно и безнапорно водоснабдяване, отводняване или канализация. Системи от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP), произведени от SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.Ş. (Турция), с упълномощен представител APS Pipes S.R.L.

ПродуктНоминални
размери
Напречна коравина Номинално наляганеТехнология на производствоСтатусСертификати
1.Тръба250 ≤ DN ≤ 4000 mmSN 10 000PN 10Метод на непрекъснато навита нишкаВалиденСертификат
2.Тръба250 ≤ DN ≤ 4000 mmSN 10 000PN 1 (гравитационни)Метод на непрекъснато навита нишкаВалиденСертификат

Съгласно стандарт БДС EN ISO 23856:2021

9. Пластмасови тръби за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от полиетилен (PE100, PE100RC), произведени от VALROM Industrie S.R.L.

ПродуктРаботно наляганеНоминални
диаметри
МатериалSDRСтатусСертификати
1.Тръба10
16
16 ≤ DN-OD < 75 mmPE 100, PE 100 RC17
11
Валиден Сертификат
2.Тръба10
16
75 ≤ DN-OD < 250 mmPE 100, PE 100 RC17
11
Валиден Сертификат
3.Тръба10
16
250 ≤ DN-OD < 710 mm PE 100, PE 100 RC17
11
Валиден Сертификат

Съгласно стандарт БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 и СД CEN/TS 122017:2014