Списък на продуктите, които притежават „Знак за качество на БАВ“ или са в процес на изпитване

Моля имайте предвид, че представените по-долу таблици имат информационен характер, поради честите изменения в статуса на различните продукти, сертифицирани със Знак за качество на БАВ. За точна и актуална информация, моля, свържете се с нас.

1. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от полиетилен (РЕ), произведени от Пайплайф България ЕООД

ПродуктРаботно наляганеНоминални
диаметри
МатериалSDRСтатусСертификати
1.Тръба10DN-OD 16-75 mm PЕ 100 RC17ДА Сертификат
2.Тръба10DN-OD 75-250 mmPЕ 100 RC17ДА Сертификат
3.Тръба10DN-OD 250-710 mm PЕ 100 RC17ДА Сертификат

Съгласно стандарт БДС EN 12201-2:2011+A1:2013

2. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената от полипропилен (PР), произведени от Пайплайф България ЕООД

ПродуктНапречна коравина на пръстенаВъншен диаметърМатериалСтатусСертификати
1Тръбопроводна системаSN 10DN-OD 110-200 mmPPДАСертификат
2Тръбопроводна системаSN 10DN-OD 200-500 mmPPДАСертификат
3Тръбопроводна системаSN 10DN-ID 200-500 mmPPДАСертификат
4Тръбопроводна системаSN 10DN-ID 500-1200 mmPPДАСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13476-1,3:2018 и СД CEN/TS-4:2013

3. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация – шахти и ревизионни отвори от полипропилен (PP), произведени от Пайплайф Полша S.A, с упълномощен представител за Р. България – Пайплайф България ЕООД

ПродуктРазмерМатериалСтатусСертификат
ШахтиD ≤1200 mmPPДА Сертификат

Съгласно стандарт БДС EN 13598-2:2016

4. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от полиетилен (РЕ), произведени от ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ, Р. Северна Македония, с упълномощен представител за Р. България – Юроком 2000 ООД

ПродуктРаботно наляганеНоминални диаметриМатериалSDRСтатусСертификати
1Тръба10DN-OD 75-250 mmPE 100, PE 100 RC17ДАСертификат
2Тръба10DN-OD 250-710 mmPE 100, PE 100 RC17ДАСертификат
3Тръба16DN-OD 75-250 mmPE 100, PE 100 RC11ДАСертификат
4Тръба16DN-OD 250-710 mmPE 100, PE 100 RC11ДАСертификат

Съгласно стандарт БДС EN 12201-2:2011+A1:2013

5. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената от полипропилен (PР), произведени от ТД Конти Хидропласт ДООЕЛ, Р. Северна Македония, с упълномощен представител за Р. България – Юроком 2000 ООД

ПродуктНапречна коравина на пръстенаВъншен/вътрешен диаметърМатериалСтатусСертификати
1Тръбопроводна системаSN 8DN-OD 200-500 mmPPДАСертификат
2Тръбопроводна системаSN 8DN-OD 500-1200 mmPPДАСертификат
3Тръбопроводна системаSN 8DN-ID 200-500 mmPPДАСертификат
4Тръбопроводна системаSN 8DN-ID 500-1200 mmPPДАСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13476-1,3:2018 и СД CEN/TS 13476-4:2013

6. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация – шахти и ревизионни отвори от полипропилен (PP), произведени от Интер-Констракшън ДООЕЛ, Р. Северна Македония, с упълномощен представител за Р. България – Юроком 2000 ООД

ПродуктРазмерМатериалСтатусСертификат
ШахтиD ≤1200 mmPPДА Сертификат

Съгласно стандарт БДС EN 13598-2:2016

7. Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената от полиетилен (PЕ), произведени от Spiral Pipes Technics D.О.О., Хърватия

ПродуктНапречна коравина на пръстенаНоминални диаметриМатериалSDRСтатусСертификати
1.ТръбаSN 8DN-ID 500-1600 mm17ДАСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 13476-1,3:2018 и СД CEN/TS 13476-4:2013

Забележка: В допълнение към категоризацията на стандарта- DN- ID 1200-1600 мм, SN8