Списък на продуктите, които притежават „Знак за качество на БАВ“ или са в процес на изпитване

Моля имайте предвид, че представените по-долу таблици имат информационен характер, поради честите изменения в статуса на различните продукти, сертифицирани със Знак за качество на БАВ. За точна и актуална информация, моля, свържете се с нас.

ВАЖНО!

Моля запознайте се с издадената от Управителя на БУЛАКВА Стандарт заповед за удължаване валидността на издадени сертификати „Знак за качество на БАВ“, във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и с въведеното на 13.03.2020г. извънредно положение в Република България – Заповед № 05/ 13.03.2020г.

1. Стъклокерамични тръбни канализационни системи, произведени от Щайнцоиг Керамо Н.В.

АсортиментНоминални
диаметри
МатериалВид на връзкатаКлас на натоварванеСтатусСертификати
1.ТръбаDN < 200 mm Vitrified Clay PipeСистема FНормаленДАСертификат
2.Тръба200 ≤ DN < 600 mmVitrified Clay PipeСистема CНормаленДАСертификат
3.Тръба600 ≤ DNVitrified Clay PipeСистема CНормаленДАСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 295-1:2013 и БДС EN 295-2:2013