null

БДС EN 12201

PE100, PE100 RC – тръби, свързващи части и вентили за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация (БДС EN 12201)

null

БДС EN 13476

PP, PE, PVC-U – тръби и свързващи части за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената (БДС EN 13476)

null

БДС EN 14364, БДС EN 1796

GRP - тръби, свързващи части и системи от стъклопласт за напорно или безнапорно отвеждане на отпадъчни води и канализация (БДС EN 14364) и за напорно или безнапорно водоснабдяване (БДС EN 1796)

null

БДС EN ISO 15874 + .....

БДС EN ISO 15874 Инсталации в сгради за топла и студена вода от полипропилен (PP)
БДС EN ISO 15875 Инсталации в сгради за топла и студена вода от омрежен полиетилен (PE-X)
БДС EN ISO 15876 Инсталации в сгради за топла и студена вода от полибутен (РВ)
БДС EN ISO 22391 Инсталации в сгради за топла и студена вода от полиетилен с повишена топлоустойчивост (PE-RT)
БДС EN ISO 21003 Инсталации в сгради за топла и студена вода - многослойни тръбопроводни системи

null

БДС EN 1451, БДС EN 1852

Тръби и свързващи части от полипропилен (PР) за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (БДС EN 1451-1)
Тръби и свързващи части с плътни стени с гладка вътрешна и външна повърхност от полипропилен (РР) за безнапорно подземно отводняване и канализация (БДС EN 1852-1)

null

БДС EN 1401 + ...

БДС EN ISO 1452 Тръби, свързващи части и вентили от PVC – U за водоснабдяване и подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи
БДС EN 1401 Тръби и свързващи части от PVC – U за безнапорно подземно отводняване и канализация
БДС EN 1329 Тръби и свързващи части от PVC – U за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура)

null

БДС EN 545

Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи (БДС EN 545)

null

БДС EN 1074

Арматура за водоснабдяване – спирателна, възвратна, обезвъздушителни вентили с поплавък, арматура със задвижване (БДС EN 1074)

null

БДС EN 1555

Тръби и свързващи части от полиетилен (РЕ) за газоснабдяване (БДС EN 1555)

null

БДС EN 12842 + ...

Фасонни части от сферографитен чугун за тръбопроводни системи от PVC-U или PE и друга водопроводна арматура (БДС ЕN 12842, БДС ЕN 14525)
Фасонни части от ковък чугун с резба (БДС EN 10242)
Фасонни части от месинг (БДС ЕN 1254-3)

null

БДС EN 1519

Пластмасови тръбопроводни системи от РЕ за канализация (ниска и висока температура) в конструкция на сграда и отвеждане на отпадни води (БДС EN 1519)

null

БДС EN 17176

Пластмасови тръбопроводни системи от PVC-O за водоснабдяване и подземно и надземно напорно отводняване, канализация и напояване (БДС EN 17176)