null

БДС EN 12201

РЕ, РЕ100 RC – тръби, свързващи части и вентили за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация (БДС EN 12201)

null

БДС EN 13476

PP, PE, PVC-U – тръби и свързващи части за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената (БДС EN 13476)

null

БДС EN 13598

Шахти и ревизионни камери от Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP), и полиетилен (PE) - за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация (БДС EN 13598-2)

null

БДС EN 14364, БДС EN 1796

GRP - тръби, свързващи части и системи от стъклопласт за напорно или безнапорно отвеждане на отпадъчни води и канализация (БДС EN 14364) и за напорно или безнапорно водоснабдяване (БДС EN 1796)

null

БДС EN 124

Решетки/ капаци за ревизионни шахти и водоприемници - изработени от композити, РР, PE или PVC-U, чугун, стомана или алуминиеви сплави и стоманобетон (БДС EN 124)

null

БДС EN 545

Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи (БДС EN 545): цинкови покрития (БДС EN 545); външно покритие от циментов разтвор (БДС EN 15542); външно покритие от екструдиран РЕ (БДС EN 14628); покритие на тръби и фитинги – полиуретан PUR, PUX (БДС EN 15189); покрития на фитинги и принадлежности - с бои или епоксидни покрития (БДС EN 14901)

null

БДС EN 1917

Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон (БДС EN 1917)

null

БДС EN 295

Стъклокерамични тръбни канализационни системи (БДС EN 295)

null

БДС EN 1916

Тръби и фасонни части от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон (БДС EN 1916)