null

БДС EN 12201

РЕ, РЕ100 RC – тръби, свързващи части и вентили за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация (БДС EN 12201)

null

БДС EN 13476

PP, PE, PVC-U – тръби и свързващи части за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Тръби със сложно структурирана конструкция на стената (БДС EN 13476)

null

БДС EN 13598

Шахти и ревизионни камери от Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP), и полиетилен (PE) - за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация (БДС EN 13598-2)

null

БДС EN ISO 23856

GRP - тръби, свързващи части и системи от стъклопласт за напорно и безнапорно водоснабдяване, отводняване или канализация

null

БДС EN 545

Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи (БДС EN 545): цинкови покрития (БДС EN 545); външно покритие от циментов разтвор (БДС EN 15542); външно покритие от екструдиран РЕ (БДС EN 14628); покритие на тръби и фитинги – полиуретан PUR, PUX (БДС EN 15189); покрития на фитинги и принадлежности - с бои или епоксидни покрития (БДС EN 14901)

null

БДС EN 295

Стъклокерамични тръбни канализационни системи (БДС EN 295)