Причини

  • В инфраструктурни проекти Възложителят го разпознава като доказателство за качеството на продукта, осъществено от трета независима страна
  • Притежанието на сертификат „Знак за качество на БАВ“ е част от изискванията във ВиК проекти
  • Сертификатът е признат на европейско ниво
  • Получено доверие и разпознаваемост от заинтересовани страни като Общини, ВиК оператори и Строителни фирми на база на съвместна работа
  • За стимулиране на лоялната конкуренция на българския пазар
  • Сигурност за строители и доставчици на материали в техните качества и декларирани показатели
  • Липса на забавяне и спиране на строителния процес в следствие на некачествени продукти